16 lutego 2018

Współpraca

ZASADY WSPÓŁPRACY W OBSZARZE STRONY „MOJE KOCHŁOWICE” NA PORTALU FB

Dość często pojawiają się prośby o udostępnianie na naszej stronie na Facebook’u różnych informacji. Wielu z nich nie chcemy udostępniać, ponieważ nie są spójne z naszą misją, są nie związane z Kochłowicami lub mogłyby być nieciekawe dla większości naszych sympatyków oraz czytelników. Dlatego powstały kryteria, które mają na celu jasne określenie, jakie treści są zgodne z naszymi wartościami i celami, a jakich nie chcemy umieszczać na stronie FB.

Określiliśmy następujące kryteria:

Kryteria wymagane (wszystkie muszą być spełnione):

  • Grupą docelową treści jest w największym stopniu społeczność Kochłowic
  • Treść nie jest reklamą lub promocją działań nastawionych przede wszystkim na zysk

Kryteria dodatkowe (co najmniej jedno musi być spełnione):

  • Treść dotyczy konkretnie obszaru Kochłowic lub ma bezpośredni związek z tym obszarem
  • Treść może istotnie wpłynąć na zażegnanie sytuacji kryzysowej, która wystąpiła nagle (np. ostrzeżenie o niebezpieczeństwie)
  • Udostępnianie treści zostało wcześniej uzgodnione pomiędzy stronami