Gdzie się kończą Kochłowice?

Czy Gródek Kochłowicki jest w Kochłowicach? Dlaczego miejsce obsługi podróżnych przy autostradzie A4 nazywa się Halemba, skoro jest w Kochłowicach? Przy różnych okazjach dopada mnie myśl o tym, gdzie właściwie kończą się Kochłowice. Niby sprawa jest oczywista, ale kiedy próbujemy odpowiedzieć na to pytanie w kontekście konkretnego obiektu, czy wydarzenia – może to nastręczać trudności. Postanowiłem to sprawdzić i opisać. W tekście znajdziecie kilka zaskakujących faktów, więc zapraszam.

Kochłowice – dzielnica Rudy Śląskiej

Kochłowice to bez wątpienia dzielnica miasta Ruda Śląska. O ile granice miasta są ściśle i jasno określone, o tyle granice dzielnicy – okazuje się, że niekoniecznie. Swego czasu Pani Prezydent Grażyna Dziedzic przy okazji rozmowy o Radach Jednostek Pomocniczych stwierdziła, że formalnie Ruda Śląska nie ma dzielnic. Przyjrzyjmy się, jak to jest z tymi Kochłowicami. Jeśli zaczniemy od samej definicji, to na stronie PWN znajdziemy coś takiego:

dzielnica

1. «część dużego miasta o określonym rodzaju zabudowy i charakterze zamieszkujących ją grup społecznych»
2. «część miasta stanowiąca okręg administracyjny»
3. «obszar stanowiący odrębną całość geograficzną, etnograficzną lub historyczną»

Z kolei według Wikipedii:

dzielnica miasta – jednostka podziału administracyjnego miasta obejmująca część jego terytorium: ulice, osiedla lub zwyczajowa nazwa części miasta

a dalej:

Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).

Stanowi zwyczajową część miasta, pewien jego obszar o określonej nazwie bez dzielnicowych struktur administracyjnych, zarządzana odgórnie przez radę miejską

W kontekście tych definicji najwyraźniejszy problem to podział administracyjny. W danych administracyjnych nie znalazłem takiego sformułowania jak „dzielnica”. Główne podziały terytorialne, do których udało mi się dotrzeć to „okręgi wyborcze” oraz „obręby ewidencyjne”. Co do okręgów wyborczych, to Kochłowice należą do okręgu nr 4 razem z Bykowiną i jego granica pokrywa się z granicą obrębów ewidencyjnych tych dwóch „dzielnic” z małym, dziwnym wyjątkiem. Chodzi o osiedle Niebieskie Dachy, które wg Geoportalu wraz z Wirkiem i Nowym Bytomiem znajduje się w okręgu wyborczym nr 2, fizycznie znajduje się z obrębie ewidencyjnym Kochłowic, a zwyczajowo uznawane jest za położone w Bykowinie.

Jeszcze jednym podziałem jest podział według Pocztowych Numerów Adresowych, czyli kodów pocztowych. Ten podział bardziej oddaje zwyczajową przynależność poszczególnych ulic, bo wg kodu pocztowego osiedla na Bykowinie mają kod 41-717. Z tym, że podział wg kodów wynika z prawa dotyczącego świadczenia usług pocztowych, a nie przepisów dotyczących podziału administracyjnego.

W tym świetle należałoby przyjąć, że to granice obrębów ewidencyjnych są najlepszym wyznacznikiem granicy Kochłowic, choć w wielu przypadkach może się to nie zgadzać ze zwyczajowym podejściem mieszkańców. Zostawiając ten temat otwarty skupię się na szczegółach.

Gdzie te Katowice?

Najbardziej zrozumiałą granicą Kochłowic jest chyba ta na południowym wschodzie. Granica pokrywa się z granicą miasta i jest poprowadzona wzdłuż linii kolejowej w kierunku stacji Katowice Ligota, a następnie wzdłuż cieku wodnego, a później wzdłuż rzeki Kłodnicy. Ciekawostką jest to, że na terenie Kochłowic leżą na tym odcinku: duża oczyszczalnia ścieków katowickich wodociągów oraz cmentarz komunalny Ojców Franciszkanów.

Podział Rudy Śląskiej na obręby ewidencyjne – źródło: Geoportal

Wzdłuż lasu

Granica biegnąca wzdłuż Kłodnicy odbija na północ wzdłuż cieku wodnego. Prowadzi lasem tak, że działki i budynki na wschód od tego cieku pozostają w granicy obrębu Kłodnicy. Co ciekawe kilka posesji zlokalizowanych na końcu ulicy Grzybowej również nie znajduje się w obrębie Kochłowic.

Rejon ul. Grzybowej – źródło: Geoportal

W dalszym przebiegu widzimy, że wszystkie działki rekreacyjne, zarówno te miejskie, jak i ogródki działkowe znajdują się w naszej dzielnicy. Następnie granica biegnie przez lasy i nieużytki i skręca na północ zaliczając kawałek pola obok Parku Pamięci do obrębu Kłodnicy.

Rejon ul. Kochłowickiej – źródło: Geoportal

W rejonie autostrady widzimy wyraźnie, że cały teren MOP (miejsce obsługi podróżnych) został włączony w obręb ewidencyjny Halemba. I jasne staje się, dlaczego jego nazwa pomija Kochłowice… W tym rejonie widać też, że teren przemysłowy przy ul. Szyb Artura leży w obrębie Kochłowic.

Rejon MOP Halemba – źródło: Geoportal

Czy to Bykowina, czy jednak Kochłowice?

Ciekawie zaczyna się od ulicy Wyzwolenia. Widać tutaj, że nowe osiedle szeregowców, ubojnia drobiu, ale także osławione ostatnio rozlewisko leżą w obrębie Kochłowic.

Rejon ul. Wireckiej – źródło: Geoportal

I temat najbardziej kontrowersyjny. Całe osiedle Niebieskich Dachów oraz osiedle przy ul. Grzegorzka i Zgrzebnioka razem ze strefą aktywności, a nawet bykowińskim kościołem także znajdują się w obrębie ewidencyjnym Kochłowic!

Rejon osiedla Niebieskie Dachy – źródło: Geoportal

Dalszy przebieg granicy zalicza do obrębu Kochłowic obszar dawnego Tesco, kilka posesji przy ul. Kopalnianej i kieruje się na północ wzdłuż dawnej linii kolejowej przy ul. Moniuszki.

Rejon ul. Tunkla i Górnośląskiej – źródło: Geoportal

Świętochłowice i Chorzów – bliscy sąsiedzi

Dalej granica zalicza w obręb Kochłowic także część ogródków działkowych oraz część terenu firmy Lambertz. Co ciekawe, teren tej firmy jest rozdzielony granicą miasta, a więc Lambertz leży w części w Rudzie Śląskiej, a w części w Świętochłowicach. W tym drugim mieście leży także centrum handlowe Zgoda oraz teren firmy Kenpol.

Rejon ul. Dunikowskiego – źródło: Geoportal

Północna granica Kochłowic pokrywa się z granicą miasta. Przebiega przez teren Góry Hugona, aż do osiedli zlokalizowanych w Chorzowie. W obrębie Kochłowic znajduje się bardzo duży kompleks ogródków działkowych, do którego dojazd jest od strony Chorzowa.

Ostatni fragment mapy pokazuje, że w obrębie Kochłowic jest też sklep Biedronka oraz teren firmy transportowej, a także cały wiadukt autostrady A4 i ul. Oświęcimskiej nad linią kolejową.

Podsumowując można powiedzieć, że nie da się jednoznacznie powiedzieć co znajduje się w Kochłowicach, a co nie, ponieważ podział na dzielnice w Rudzie Śląskiej opiera się na sformułowaniach zwyczajowych.

A biorąc pod uwagę obiektywne dane można postawić następujące tezy:

MOP Halemba nie leży w Kochłowicach.

Osiedle Niebieskie Dachy, Zgrzebnioka i Grzegorzka leżą w Kochłowicach.

Gródek Kochłowicki leży w Kochłowicach.

W tym roku Dni Rudy Śląskiej odbędą się w Kochłowicach.

AdŁ

Oceń wpis: BeznadziejnySłabyPrzeciętnyDobryRewelacyjny (ilość ocen: 3, średnia ocena: 5,00 z 5)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.