Ranking miast obywatelskich

Ostatnio został opublikowany raport Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce przygotowany przez Politykę Insight. Raport nosi tytuł „Miasta obywatelskie”. Odbił się on szerokim echem w mediach społecznościowych, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak w świetle tego raportu wygląda nasze miasto. Raport objął wszystkie polskie miasta na prawach powiatu. Wśród nich znajduje się 16 miast leżących w Metropolii Górnośląsko-Zagłebiowskiej (yh… nazwę ją jednak Metropolią Silesia).

Ruda Śląska w rankingu

Rudę Śląską niestety można znaleźć w dolnej części tabeli. To nie zachwyca. Jesteśmy w połowie tak dobrzy, jak pierwszy w rankingu Sopot. Spośród miast Metropolii zajmujemy 10 miejsce. Jednak zarówno wskaźnik, jak i zajmowane miejsce dają obraz bardzo ogólny. Dużo ciekawsze są szczegóły tegoż raportu, ponieważ dopiero je można w jakiś sposób odnieść do tego, co dzieje się w mieście i w jaki sposób jest to komentowane w środowiskach mieszkańców.

Postaram się krótko omówić składowe elementy końcowego wskaźnika i krótko skomentować w kontekście realiów Rudy Śląskiej.

Miary miast obywatelskich

Końcowy wskaźnik autorzy wyprowadzili z danych zebranych w pięciu podkategoriach. Te w kolei powstały jako zestawienie konkretnych mierników odnoszących się do rzeczywistych danych o zjawiskach społecznych w danym mieście. Nie będę zagłębiał się w szczegóły metodyczne, bo o nich można przeczytać w samym raporcie, a więc przejdźmy do „mięska”…

Autorzy reportu wskazują jedną ciekawą zależność. Dane jednoznacznie wskazują, że miasta z silną przynależnością mieszkańców do wspólnot religijnych osiągają wyższy wynik w rankingu. W takim wypadku właściwie wszystkie kategorie składowe są silnie zależne od tej miary.

Aktywność wyborcza

Pierwszą podkategorią jest aktywność wyborcza. W skład tej kategorii weszły takie mierniki:

 • frekwencja wyborcza,
 • ilość lokalnych komitetów startujących w wyborach w stosunku do ilości radnych,
 • ilość radnych z lokalnych komitetów w stosunku do ilości radnych,
 • ilość kandydatów na listach wyborczych względem ilości mandatów.

Dobra wiadomość. Ruda Śląska z tej kategorii jest w czołówce. Dwa miasta Metropolii uzyskały wyższą pozycję. To oznacza, że w naszym mieście mamy bardzo silne ruchy lokalne, które chętnie i skutecznie ubiegają się o władzę. Oby taki trend się utrzymał, aby partie ogólnopolskie nie zdołały upolitycznić Rudy Śląskiej. To oczywiste, że ludzie i organizacje lokalne lepiej wiedzą, jak zaspokajać potrzeby mieszkańców. Nie dajmy liderom partyjnym z Warszawy rządzić naszym miastem. Przy tej okazji zachęcam do propagowania akcji www.nieglosuje.pl, szczególnie poprzez stronę na Facebooku.

Udział w organizacjach

Kolejną kategorią jest aktywność mieszkańców w organizacjach pozarządowych. Na ta kategorię składają się takie mierniki:

 • ilość organizacji pozarządowych względem ilości mieszkańców,
 • ilość członków kół, klubów i sekcji finansowanych publicznie względem ilości mieszkańców,
 • odsetek osób deklarujących uczestnictwo w działaniach organizacji pozarządowych.

Nasze miasto w tej kategorii zajęła dalekie 59 miejsce. Wynik to ledwie 1/4 wyniku najlepszego miasta – Rzeszowa. Jest to też 13 wynik spośród miast Metropolii. Zastanawiające jest to, że Ruda Śląska mocno podkreśla działalność stowarzyszeń na jej terenie. W rzeczywistości tego typu aktywność społeczna mieszkańców jest bardzo ograniczona. W mieście bardzo widoczna jest działalność liderów i konkretnych grup, ale wygląda na to, że są to odosobnione aktywności. Taki stan rzeczy stwarza także ryzyko zawłaszczania pewnych sfer działalności przez wąskie grupy ludzi i organizacji. Zjawisko takie można było zauważyć np. przy konsultowaniu planu współpracy miasta z organizacjami.

Zaangażowanie w życie publiczne

Zaangażowanie w życie publiczne to kategoria, na którą złożyły się następujące mierniki:

 • ilość osób deklarujących zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności w ostatnich 2 latach,
 • ilość interpelacji radnych w stosunku do ilości radnych,
 • ilość wniosków o informację publiczną względem ilości mieszkańców,
 • średnia wielkość zgromadzeń publicznych.

Ruda Śląska w tej kategorii osiąga przeciętny wynik. Wśród miast Metropolii 8 miejsce to także średnio. To oznacza, że nie jest najgorzej, ale może być dużo lepiej. W wielu wypowiedziach nasza Rada Miasta nie jest oceniana jako „zbyt aktywna”. W każdych wyborach samorządowych możemy to zmienić. Mamy możliwość głosowania na ludzi młodych, pełnych energii i pasji. Wykorzystajmy to. Znajdźmy też pasję w sobie i rozejrzyjmy się wokół. Z pewnością znajdziemy ciekawą aktywność w naszej małej lokalnej społeczności, w którą można się zaangażować i realnie pomóc.

Postawy obywatelskie

Następną kategorią jest postawa obywatelska. To bardzo ważny wymiar życia w mieście, ponieważ każdy z nas ma tutaj swój wkład. Na tą kategorię składają się:

 • odsetek osób deklarujących zaufanie do innych ludzi,
 • odsetek osób deklarujących zaufanie do policji,
 • odsetek osób deklarujących zaufanie do sąsiadów,
 • wartość darowizn na cele OPP względem całego należnego podatku dochodowego w mieście,
 • wartość darowizn na cele kultu religijnego względem całego należnego podatku dochodowego w mieście,
 • wartość darowizn na cele krwiodawstwa względem ilości mieszkańców,
 • wartość 1% podatku przekazanego cele OPP względem całego należnego podatku dochodowego w mieście,
 • ilość osób deklarujących pracę wykonaną nieodpłatnie na rzecz osób spoza rodziny lub organizacji.

Tutaj Ruda Śląska wypada również przeciętnie. Do Sopotu, Rzeszowa, czy nawet Warszawy nam dość daleko. W Metropolii zajmujemy 7 miejsce. A Ty w jakim stopniu ufasz ludziom? Jaką część swojego dochodu przeznaczasz na cele dobroczynne?

Otwartość miasta na obywateli

Ostatnia kategoria mówi o tym, jak chętnie władze miasta słuchają mieszkańców i dają im możliwość współdecydowania. Mierniki, które wchodzą w skład tej kategorii to:

 • wydatki na budżet partycypacyjny w stosunku do całkowitego budżetu,
 • odsetek ilości mieszkańców potrzebnych do zgłoszenia inicjatywy uchwałodawczej,
 • ilość konsultacji społecznych.

Tutaj na naszym mieście nie pozostawię suchej nitki. Wynik nie osiągnął nawet poziomu 1/4 wyniku najlepszych miast. W Metropolii zajmujemy miejsce 11. Gorzej jest tylko w Siemianowicach, a w Bytomiu i Świętochłowicach wręcz tragicznie. Ten obszar jest wielokrotnie komentowany w mediach społecznościowych.  Są głosy, że władze w ogóle nie słuchają i nie liczą się z głosem mieszkańców. Może nie jest aż tak źle, ale jest źle. O budżecie obywatelskim napisałem parę słów TUTAJ. Ten obszar to pole do popisu tylko i wyłącznie dla władz miasta. Liczę, że coś będzie się w tym temacie zmieniać.

Zachęcam do komentowania tutaj lub na Facebooku. Szczególnie wartościowe będą komentarze ze strony przedstawicieli władz i organizacji społecznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.